Proje Süreçleri

0

YATIRIM PLANLAMA SÜRECİ

Yatırımı planlanan arsanın tapu bilgileri, çekme esafeleri ve yükseklikleri ile ilgili bilgiler yapı müteahhiti ya da mal sahibinden temin edilir. Arazi yerinde görülüp yapı kullanımını ve yapısal sistemi etkileyecek majör konular tespit edilir.

1

Ön Projelendirme Süreci

Mimari taslak projeler oluşturulur. Yapısal sistemin türüne karar verilir. Yapısal sistemin açıklık ve zemin değerlerine göre prefabrik, konvansiyonel betonarme, Konvansiyonel betonarme + çelik ya da tamamı çelik alternatifleri incelenerek mukayeseli keşfi oluşturulur. Projenin spesifik koşullarına göre tercih edilen alternatif sistemlerden en ekonomik olanı, yaklaık keşif bedeli ile birlikte ön proje halinde işverene sunulur. Bu hizmet firmamız tarafından ücretsiz verilmektedir.

2

Ruhsat Projelerinin Oluşturulması

Yapısal taşıyıcıların türüne karar verildikten sonra mimari, statik, elektrik ve mekanik disiplinleri ile koordinasyon sağlanarak ruhsat projeleri ve kesin projeler oluşturulur. Bu noktada işverenin çalıştığı mimari ve elektromekanik grupla çalışabileceği gibi söz konusu hizmet kendi partner firmalarımız tarafından da müşteriye sunulabilir. Zemin etüdü işveren tarafından yaptırılamaz ise partner firmalarımız tarafından raporlama yapılabilir. Zemin iyileştirme yöntemlerinden en ekonomik olanı seçilir.

3

İhale Dosyası Oluşturulması ve Teknik Şartnameler

Tüm ruhsat projeleri oluşturulduktan sonra her disiplin için çakıştırılması 3d ortamda yapılmış uygulanabilir projeler ile ihale dosyası oluşturulur. İşveren ile yapılacak toplantıların ardından markalar seçilir. Yapım yöntemleri oluşturulur. Teknik şartnameler ihale dökümanlarına eklenir.

4

İhale Süreci ve Firmanın Seçim

İşveren talep ettiği taktirde bu safhada yapısal sistemler için firmamız tarafından uygulama teklifi verilir ya da alternatif firmalar listelenir. İşverenin daha önce tarafımızdan hazırlanan ya da bu safhada hazırlanacak olan mukayeseli keşfi, toplanan fiyatlara göre kontrol edilir. Teklif veren firmaların yeterlilikleri kontrol edilir ve işverenin doğru firmayı seçmesi sağlanır.

5

İmalat Projelerinin Çizimi ve Müşavirlik Hizmetleri

Eğer yapısal taşıyıcı sistemde çelik konstrüksiyon kullanıldıysa ve proje firmamız tarafından çizilmediyse bu safhada işverene imalat projesi desteği verilir. Bir önceki safhada doğru firma tercih edilmemiş olması durumunda işin kalite kontrol ve takibi firmamız tarafından uzman mühendislerce yapılmaktadır. İşverenin seçmiş olduğu müteahhitler ile anlaşmazlık olması durumunda projenin sorunsuz bir şekilde ve en ekonomik koşullarda bitirilmesi için işin dağıtılması ve takibi firmamız tarafından yapılmaktadır.

6

Geçici Kabul ve Yapı Ruhsatının Alınması İşleri

İşin ortasında veya sonunda firmamız tarafından müşavirlik hizmeti alındığı taktirde güncel yönetmeliklere göre yapısal sistemin şantiye veya imalathane kontrolleri yapılır, geçici kabul eksikleri tespit edilip müteahhit firmaya bilidirilir. Oluşacak sorunlar için performans analizi ve güçlendirme projeleri işleri firmamız tarafından yapılmaktadır. Yapı ruhsatı ile ilgili yukarıda belirtilen sorunlar firmamızca çözülmektedir.