Services

Structural Steel Projects

Yapısal çelik projelerinde uzman teknik kadromuz tarafından müşteri taleplerine göre alternatif ön projeler çizilir. Ruhsata uygun projelendirme sürecinde 3D modeller kullanılır. Üretici firmaların makine parkına göre tüm detayları ile proje aşamasında tüm imalat ve montaj sürecinin senaryosu hazırlanır ve sıfır hata ile çelik konstrüksiyonun montajının yapılması sağlanır.

Residential Projects

Konut projelerinde mimari gruplarla yapılan toplantılarda mimari kaygılar ve güncel yönetmelikler gözetilerek optimal sonuç elde etmek için taslak projeler müşteri ile paylaşılır. 3D modelleme teknikleri ile mimari modelin kontrolü sağlanır. Yapının tüm yapısal taşıyıcılarının statik analizleri 3D ortamda yapılır ve müşteriye metrajlarla birlikte teslim edilip yapı ruhsatının alınması sağlanır. Ruhsat takip süreci firmamız tarafından yapılır.

Hotel, Shopping Center and Airport Projects

Otel ve AVM projelerinde tüm yapısal taşıyıcıların statik analizleri ve çizimleri 3D ortamda (çelik&prefabrik&konvansiyonel betonarme) çizilir. Söz konusu çalışmalar tüm disiplinlerin koordinasyonunu sağlar. Bu projelerde imalat sürecinin hızlı olması ekonomik getirisi açısından çok önemlidir. Doğru yapısal sistem çözümleri müşteriye hem zaman hem de para kazandırır.

Earthquake Performance Analysis

Kentsel dönüşüm sürecinde ve yenileme çalışmaları kapsamında mevcut yapıların deprem performansı tespit edilir. Bu raporun ardından yapının güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması alternatifleri maliyet analizleri ile müşteriye sunulur. Güçlendirme esnasında yapının kullanımına devam etmesi için alternatif yöntemler kullanılır.

Front Carrier Steel Construction Projects

Yüksek yapılarda veya alışveriş merkezi ve havalimanı projelerinde cam cephelerin ve kompozit kaplamaların kaotik detaylarının olduğu proje lerde firmamızın uzman kadrosu ile tüm detaylar mimari projelere göre en doğru şekilde çözülür.

Static Projects For Solar Energy Facilities

GES yatırımları kapsamında PV panel konstrüksiyonlarının statik projelendirmesi yapılır. Zemin etüd raporuna bağlı olarak en uygun temel şekli seçilir. Konstrüksiyonun idarece onaylanacak şekilde hafif çelik elemanlarla tasarımı yapılır. Projenin onaylanma sürecindeki takip işi firmamız tarafından yapılmaktadır.